نحوه تغییر سفارش چگونه هست؟

برای تغییر سفارشتون کافی هست تا به پشتیبانی سایت تماس گرفته و خواسته تون رو مطرح کنین تا درصورت امکان، تغییرات خواسته شده انجام بشه.